ZGŁOSZENIE

Do udziału w spotkaniach można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: best@it-professional.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF Gdańsk

Udział w spotkaniach jest BEZPŁATNY i obejmuje udział w wykładach, materiały konferencyjne oraz poczęstunek. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej zgłoszenie, która zostanie wysłana najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem spotkania.

Uczestnik

Dane instytucji/firmy

Termin i miejsce spotkania

03.03.2020 r., KATOWICE17.03.2020 r., WROCŁAW31.03.2020 r., WARSZAWA16.04.2020 r., GDAŃSK

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.